WCAG 2.1. onderzoek Toezichtresultatensite

Er is een onderzoek uitgevoerd waarin vastgesteld is in hoeverre de website toezichtresultaten.onderwijsinspectie.nl voldoet aan WCAG 2.1, niveau AA. Het onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van het Waarmerk drempelvrij.nl, het Nederlandse kwaliteitsmerk voor toegankelijke websites.