Landelijk Rapport gemeentelijk toezicht kinderopvang 2019

Met dit rapport geeft de Inspectie van het Onderwijs een beeld van de uitvoering van het toezicht op de kinderopvang door GGD’en en de handhaving door gemeenten in Nederland. Ook laat het rapport zien in hoeverre de sector kinderopvang de wettelijke kwaliteitseisen nakomt.

Gemeenten en GGD’en voerden in 2019 hun toezichts- en handhavingstaken in de kinderopvang goed uit. We zien een verbetering ten opzichte van 2018, toen het toezicht aangepast moest worden op veel nieuwe regelgeving.

Met name de invoering van de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (Wet IKK) bracht nieuwe kwaliteitseisen met zich mee. In 2019 werden er minder vaak tekortkomingen gezien, terwijl er risicogericht op toe werd gezien.