Driejaarlijks onderzoek College voor Toetsen en Examens (CvTE)

De Inspectie heeft in september 2020 een driejaarlijks onderzoek uitgevoerd bij het College voor Toetsen en Examens (CvTE).