Kwaliteit voor- en vroegschoolse educatie gemeente Schiermonnikoog

De inspectie beoordeelt de kwaliteit van voorschoolse en vroegschoolse educatie per gemeente en alle basisscholen en kinderdagverblijven in die gemeente. Op deze pagina vindt u het rapport van de gemeente Schiermonnikoog.

Op 15 juli 2022 is de tekortkoming met betrekking tot de resultaatafspraken opgeheven. De gemeente voldoet hiermee aan de wettelijke voorschriften.