Peil.Mondelinge Taalvaardigheid s(b)o - Technische rapportage Consortium

De Peiling Mondelinge Taalvaardigheid bij schoolverlaters in het sbo en so is uitgevoerd door een consortium bestaande uit Kennisinstituut voor Taalontwikkeling Amsterdam (ITTA) en Cito BV. Het project is uitgevoerd in opdracht van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek en de Inspectie van het Onderwijs.

Dit technische rapport voldoet niet geheel aan de voorwaarden voor digitale toegankelijkheid. Ervaart u problemen met digitale toegankelijkheid van documenten? Neem dan contact op via het contactformulier.