Landelijk Rapport gemeentelijk toezicht kinderopvang 2018

Met dit rapport geeft de Inspectie van het Onderwijs een beeld van de uitvoering van het toezicht op de kinderopvang door GGD’en en de handhaving door gemeenten in Nederland. Ook laat dit rapport zien in hoeverre de sector kinderopvang de wettelijke kwaliteitseisen nakomt.