Kwaliteit voor- en vroegschoolse educatie gemeente Delfzijl

Dit rapport is het verslag van een onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs naar het gemeentelijke beleid ten aanzien van voor- en vroegschoolse educatie (vve) in de gemeente Delfzijl in 2016-2017.