Selectie: meer dan cijfers alleen

De inspectie onderzocht de (aanstaande) decentrale selectie bij bacheloropleidingen met een numerus fixus en de afschaffing van het automatisch toelatingsrecht tot de doorstroommaster voor afgestudeerde bachelors. Daarbij stond vooral de vraag centraal wat de effecten zijn op de instroom en de toegankelijkheid van het hoger onderwijs.