Themaonderzoek De kwaliteit van het onderwijs aan nieuwkomers, type 1 en 2, 2014/2015

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op onderwijsvoorzieningen voor nieuwkomers in het basis- en voortgezet onderwijs. In dit onderzoek leest u onze bevindingen over de kwaliteit van het basisonderwijs aan nieuwkomers in 2014/2015.