Themaonderzoek Basisvaardigheden rekenen-wiskunde in het basisonderwijs

Een onderzoek naar het niveau van rekenen-wiskunde in het basisonderwijs en naar verschillen tussen scholen met lage, gemiddelde en goede reken-wiskunderesultaten.

Beheersing van basisvaardigheden is van belang voor het functioneren in de samenleving. De Inspectie van het Onderwijs heeft een meerjarig onderzoeksprogramma opgezet naar basisvaardigheden op het gebied van taal en rekenen in het primair en voortgezet onderwijs en in de sector beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.

In dit rapport rapporteert de inspectie over de resultaten van het onderzoek dat zij heeft uitgevoerd naar de kwaliteit van rekenen-wiskunde in het basisonderwijs. Het onderzoek heeft zich vooral gericht op de prestaties van de leerlingen aan het eind van de basisschool. Ook zijn de verschillen tussen de scholen met zwakke, gemiddelde en goede reken-wiskunde resultaten in kaart gebracht.

Begin 2008 publiceerde de inspectie al een vergelijkbaar onderzoek van de basisvaardigheden taal in het basisonderwijs.