BR Publiek privaat - Q&A’s naar aanleiding van ervaringen uit de controle boekjaar 2023

Naar aanleiding van ervaringen uit de accountantscontrole over verslagjaar 2023 is over een aantal onderwerpen vragen gesteld. Deze worden in dit document beantwoord. Instellingen en accountants dienen deze vragen en antwoorden te betrekken bij de afronding van de jaarstukken 2023 en de controle daarop.