Handvatten voor sturen op sociale veiligheid in het hoger onderwijs

Voor instellingen in het hoger onderwijs is op basis van het rapport een handreiking opgesteld, ‘Aan de slag met sociale veiligheid in het hoger onderwijs’. Deze handreiking geeft een overzicht van de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen uit het rapport.