Tevredenheidsonderzoek 2020/2021 - Waardering van het toezicht door scholen en besturen

De Inspectie van het Onderwijs wil graag weten hoe de scholen en instellingen het toezicht ervaren. Wat gaat goed en waar kan het beter? Om die reden nodigt de inspectie besturen, scholen en instellingen uit om een deel te nemen aan het tevredenheidsonderzoek na afloop van een bezoek. Dit rapport bevat de resultaten van het tevredenheidsonderzoek onder besturen en scholen in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs, en onder samenwerkingsverbanden. Het betreft besturen en scholen die in 2020/2021 door de inspectie zijn onderzocht.

In het betreffende schooljaar zijn beduidend minder vragenlijsten ingevuld dan andere jaren. We voerden mede door de coronacrisis in 2020/2021 minder onderzoeken uit en verstuurden dus minder vragenlijsten na afloop van een onderzoek. We voerden door de coronacrisis minder onderzoeken uit en verstuurden dus minder vragenlijsten na afloop van een onderzoek. De resultaten behoeven daarom de nodige nuance. De resultaten zijn door de twee uitzonderlijke coronajaren niet direct te vergelijken met de jaren hiervoor.