Factsheet Associate degree-opleidingen 2017-2021

Deze factsheet toont de ontwikkelingen van associate degree-opleidingen (kortweg Ad-opleidingen) in de periode 2017-2021. Sinds 2018 zijn Ad-opleidingen eigenstandige opleidingen geworden - zoals de bachelor en de master dat ook zijn - en kunnen deze opleidingen ook eigenstandige eindcompetenties formuleren en zich op een specifiek beroepenveld richten. Deze factsheet gaat in op aantallen associate degree-opleidingen, op de samenstelling van de studentenpopulatie en het studiesucces van de studenten aan Ad-opleidingen in de afgelopen 5 jaar.