Uitwerking berekening prestatieanalyse (voortgezet) speciaal onderwijs 2021

In de berekening prestatieanalyse (voortgezet) speciaal onderwijs wordt de berekening achter de prestatieanalyse speciaal onderwijs 2021 uiteengezet. De prestatieanalyse speciaal onderwijs 2021 is gebaseerd op data die de inspectie heeft verzameld met behulp van opbrengstgegevens over schooljaar 2020-2021.

Wij vroegen naar uitstroom- en IQ-gegevens van het cohort 2020-2021 en naar de bestendiging van cohort 2019-2020. De vragenlijst is waar mogelijk gelijk gehouden aan vorig jaar, om de gegevens over de jaren heen vergelijkbaar te houden.