Factsheet - Gevolgen van corona voor socialisatie van mbo-studenten

De inspectie heeft in het mbo verschillende onderzoeken gedaan naar de gevolgen van corona. Allereerst het basisonderzoek naar de gevolgen van de coronacrisis voor de studenten en het onderwijs in het algemeen. Daarnaast is bij een deel van die opleidingen een verdiepend onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen voor de socialisatie van de studenten - naar hun maatschappelijke ontwikkeling en welbevinden. De uitkomsten zijn in een factsheet vastgelegd.

Het onderzoek werd uitgevoerd onder studenten en onderwijsteams (docenten en teamleiders) van 28 opleidingen in de Beroepsopleidende Leerweg (BOL) aan bekostigde instellingen in de periode april tot juli 2021. Het thema socialisatie is verdiept aan de hand van vier onderwerpen: het welbevinden, de maatschappelijke ontwikkeling, de sociale ontwikkeling en de persoonsvorming van studenten.