Factsheet ‘Instroom van niet-EER studenten in de wo-bachelor’

Deze factsheet geeft een cijfermatig overzicht van de instroom van niet-EER-studenten met een middelbareschooldiploma lager dan vwo-niveau tot universitaire bacheloropleidingen, gebaseerd op bij de inspectie beschikbare cijfers.

Aanleiding: rapport Landelijke commissie

De factsheet is gemaakt naar aanleiding van het rapport van de Landelijke commissie gedragscode hoger onderwijs uit 2020 over het voorbereidend jaar. Uit dat onderzoek blijkt dat een aantal universiteiten studenten van buiten de EER toelaat, terwijl het niveau van de vooropleiding in dit land te laag is (geen vwo-niveau). De universiteiten repareren deze deficiëntie vervolgens door ze in Nederland een voorbereidend jaar te laten volgen. Nederlandse havisten krijgen deze mogelijkheid niet. Zij volgen andere routes om tot een universiteit te worden toegelaten. Dit resulteert in een risico op ongelijke kansen tussen beide groepen. Ook bestaat zo het risico dat kandidaten die wel en die niet voldoen aan de vooropleidingseisen met elkaar concurreren voor het beperkt aantal plaatsen van fixusopleidingen. Mede om die reden is het voorbereidend jaar met ingang van het studiejaar 2021-2022 voor de toelating tot een fixusopleiding afgeschaft.

De Europese Economische Ruimte of EER bestaat uit de Europese Unie plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.

Naar aanleiding van het rapport van de landelijke commissie heeft de minister aan de inspectie gevraagd om een cijfermatig overzicht te publiceren van de instroom van niet-EER-studenten tot universitaire bacheloropleidingen, gebaseerd op bij de inspectie beschikbare cijfers. Daarbij is specifiek gekeken naar de landen waar volgens Nuffic geen middelbareschooldiploma’s worden afgegeven op het niveau van vwo.

Indicatie aantal studenten zonder diploma op vwo-niveau

De factsheet geeft een indicatie hoe groot de groep instromende studenten is met mogelijk een diploma lager dan vwo-niveau. Gekeken is naar alle wo-bacheloropleidingen, maar ook naar specifiek numerus fixus opleidingen en opleidingen met kleinschalig intensief onderwijs.

De inspectie heeft geen informatie over deelname aan het voorbereidend jaar of over individuele diploma’s. De groep instromers in wo-bacheloropleidingen met mogelijk een diploma lager dan vwo-niveau maakt ongeveer 4,5 procent van de totale instroom, dat komt neer op ongeveer 2.500 studenten in 2020. Deze instroom is vooral bij bepaalde opleidingen en bepaalde instellingen opvallend veel groter dan gemiddeld.