Reflectiewijzer Rekenen-Wiskunde

Naar aanleiding van het peilingsonderzoek Rekenen-Wiskunde einde (s)bo maakten we de Reflectiewijzer Rekenen-Wiskunde. Deze reflectiewijzer, in de vorm van een waaier, is voor alle scholen voor (speciaal) basisonderwijs in Nederland. Het instrument helpt schoolteams om in gesprek te gaan over de kwaliteit van het reken-wiskundeonderwijs op school.