Herziene onderzoekskaders per 1 augustus 2021

Vanaf 1 augustus gaat de Inspectie van het Onderwijs werken met herziene onderzoekskaders in het primair onderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

Deze pdf bevat de informatie van de pagina Herziene Onderzoekskader 2021.