Notitie balansverwerking collegegelden HO

Behorend bij het Onderwijsaccountantsprotocol 2021.