Factsheet meldingen vertrouwensinspecteurs over het schooljaar 2019/2020

In het schooljaar 2019/2020 hebben de vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs 1351 meldingen ontvangen over het onderwijs. Doordat de scholen in het voorjaar van 2020 langere tijd gesloten waren, is een kwantitatieve vergelijking met eerdere jaren niet goed mogelijk. De inspectie vindt het zorgelijk dat een steeds groter deel van de meldingen seksuele intimidatie en seksueel misbruik gaan over met taken belaste personen (leraren, ondersteunend personeel et cetera) richting minderjarige leerlingen en studenten.

Jaarlijks rapporteert de inspectie over het aantal en de aard van de meldingen bij de vertrouwensinspecteur. Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen, maar ook vertrouwenspersonen kunnen de vertrouwensinspecteur raadplegen wanneer zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van seksuele intimidatie, seksueel misbruik (zedenmisdrijven), psychisch en fysiek geweld of discriminatie en radicalisering. In het geval van een vermoeden van seksueel misbruik zijn besturen zelfs verplicht om contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur. Meer informatie vindt u op de webpagina over de vertrouwensinspecteurs.