Schematisch overzicht vragenlijst doorzettingsmacht samenwerkingsverbanden

In mei 2018 is een vragenlijst uitgezet waarbij aan de samenwerkingsverbanden is gevraagd of zij een doorzettingsmacht hebben georganiseerd. Bij doorzettingsmacht gaat het er om wie wanneer knopen mag doorhakken over de plaatsing van een leerling. In het schematisch overzicht staan de bevindingen die naar voren zijn gekomen uit de vragenlijst.