Sectorbeeld Onderwijs - hoger onderwijs

Download 'Sectorbeeld Onderwijs - hoger onderwijs'

PDF document | 330 pagina's | 9,6 MB

Publicatie | 12-04-2017

Download 'Aanbod van opleidingen'

PDF document | 9 pagina's | 571 kB

Publicatie | 12-04-2017

Download 'Instroom en inschrijvingen'

PDF document | 12 pagina's | 383 kB

Publicatie | 12-04-2017

Download 'Accreditaties'

PDF document | 17 pagina's | 587 kB

Publicatie | 12-04-2017

Download 'Oordeel over de opleiding'

PDF document | 8 pagina's | 219 kB

Publicatie | 12-04-2017

Download 'Tevredenheid over docenten'

PDF document | 10 pagina's | 321 kB

Publicatie | 12-04-2017

Download 'Tevredenheid over praktijkgerichtheid/contact beroepspraktijk'

PDF document | 6 pagina's | 213 kB

Publicatie | 12-04-2017

Download 'Tevredenheid over start en ontwikkeling op de arbeidsmarkt'

PDF document | 10 pagina's | 311 kB

Publicatie | 12-04-2017

Download 'Uitval studenten'

PDF document | 9 pagina's | 241 kB

Publicatie | 12-04-2017

Download 'Veranderen van opleiding'

PDF document | 21 pagina's | 389 kB

Publicatie | 12-04-2017

Download 'Diploma behaald'

PDF document | 394 kB

Publicatie | 12-04-2017

Download 'Baan op niveau en in richting'

PDF document | 8 pagina's | 352 kB

Publicatie | 12-04-2017

Download 'Pabo'

PDF document | 34 pagina's | 630 kB

Publicatie | 12-04-2017

Download 'Tweedegraads lerarenopleidingen hbo'

PDF document | 37 pagina's | 1,1 MB

Publicatie | 12-04-2017

Download 'Eerstegraadslerarenopleidingen hbo-master'

PDF document | 20 pagina's | 441 kB

Publicatie | 12-04-2017

Download 'Universitaire lerarenopleidingen (ulo’s)'

PDF document | 28 pagina's | 492 kB

Publicatie | 12-04-2017

Download 'Eerstegraads lerarenopleidingen kunst/lichamelijke opvoeding'

PDF document | 32 pagina's | 613 kB

Publicatie | 12-04-2017

Download 'De indeling van de sector Onderwijs'

PDF document | 19 pagina's | 747 kB

Publicatie | 12-04-2017

Download 'Schematisch overzicht van de subsectoren en indicatoren'

PDF document | 1 pagina | 90 kB

Publicatie | 12-04-2017