Onderzoek naar declaraties in hoger onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs heeft de naleving van de declaratievoorschriften door de bestuurders van bekostigde instellingen in het hoger onderwijs onderzocht.

Dit deden we op basis van de jaarverslagen 2013 en 2014 van de instellingen en andere informatie die bij de instellingen is opgevraagd. In dit rapport wordt ook ruim aandacht besteed aan de helderheid van de voorschriften. De bestuurders lijken de term ‘declaratie’ verschillend te interpreteren.

Verder blijkt uit de rapportages van de instellingsaccountants dat een aantal instellingen het eigen reglement niet heeft nageleefd. Het is óók onbevredigend dat de instellingsaccountants bij de constatering van deze overtredingen meer naar de letter dan naar de geest van de geldende wet- en regelgeving gehandeld lijken te hebben.

De inspectie adviseert de minister om op basis van dit rapport via de koepelorganisaties de bestuurders van de instellingen in het hoger onderwijs op te roepen om tot transparante, uniforme en concrete voorschriften voor de declaraties te komen.