Toezicht op de taakuitvoering van toezicht en handhaving kinderopvang en peuterspeelzalen gemeente Leiderdorp

De gemeente Leiderdorp is door de Inspectie van het Onderwijs geselecteerd voor een nader onderzoek omdat uit de verantwoordingsinformatie over 2013 is gebleken dat er mogelijke tekortkomingen zijn op de wettelijke criteria:

  • Het wettelijk criterium tijdig behandelen van de aanvragen tot registratie
  • Het wettelijk criterium uitvoering van de jaarlijkse verplichte onderzoeken
  • Het wettelijk criterium handhavend optreden