Stroomschema Ontheffing 20 plussers

Met dit stroomschema kunt u zien of een leerling na zijn/haar 20e verjaardag op school ingeschreven kan blijven staan. De aanvraag kan vervolgens door de school worden ingediend via het Internet Schooldossier.

Meer informatie over het Internet Schooldossier