Leerwinst en toegevoegde waarde in het primair onderwijs - eindrapportage 2014

In het actieplan 'Basis voor Presteren' heeft de toenmalige minister van OCW aangekondigd te starten met een pilot leerwinst en toegevoegde waarde. Deze pilot in het primair onderwijs startte in het schooljaar 2011-2012.

In deze pilot zijn de verschillende aspecten en werkwijzen voor het bepalen van leerwinst van leerlingen en toegevoegde waarde van scholen uitgewerkt en beproefd.

De pilot bestond uit een samenwerking tussen onderwijspraktijk, wetenschap, de Inspectie van het Onderwijs en het ministerie van OCW.