Intern toezicht op onderwijskwaliteit in het hoger onderwijs

Raden van toezicht houden zich op het gebied van onderwijskwaliteit aan de eisen die de Wet Hoger en Wetenschappelijk onderwijs (WHW) sinds 2010 stelt. De raden zien echter nog onvoldoende toe op de naleving van wet- en regelgeving rond onderwijskwaliteit. Verdere verbetering van het interne toezicht in het bekostigd hoger onderwijs is daarom wenselijk en nodig. Dit is de belangrijkste uitkomst van een onderzoek van de Onderwijsinspectie naar de naleving van ‘Versterking besturing’ en staat in het rapport ‘Intern toezicht op onderwijskwaliteit in het hoger onderwijs’.