Nevenvestigingen (voortgezet) speciaal onderwijs

In het najaar van 2012 hebben wij tijdens de gesprekken met de besturen aandacht besteed aan de registratie van scholen bij DUO. Als vervolg hierop is de notitie nevenvestigingen verschenen. Deze biedt helderheid over dislocatie (lesplaats) en nevenvestiging.