Nevenvestigingen (voortgezet) speciaal onderwijs

De registratie van onderwijslocaties bij DUO is een onderwerp dat vaak vragen oproept. Al in het najaar van 2012 hebben wij hier tijdens de gesprekken met de besturen aandacht aan besteed. Als vervolg hierop is de notitie nevenvestigingen verschenen. Deze biedt helderheid over de wettelijke regels voor het al dan niet verplicht registreren van onderwijslocaties als vestigingserkenning.