Themaonderzoek Beter op hun plek; maatwerk voor leerlingen met een autismespectrumstoornis

In het (voortgezet) speciaal onderwijs zit een relatief grote groep leerlingen met een indicatie op grond van een autismespectrumstoornis (ASS). Een deel van deze leerlingen heeft een normale intelligentie. Ze zijn in het (voortgezet) speciaal onderwijs terechtgekomen door (gedrags)problematiek gerelateerd aan ASS.

Een aantal scholen in Nederland heeft voorzieningen ingericht om ASS-leerlingen met een normale intelligentie en beperkte gedragsproblematiek in het reguliere onderwijs op te vangen. Dit rapport beschrijft hoe deze initiatieven zijn georganiseerd. Tevens bevat dit rapport een kwantitatief gedeelte over regionale verschillen in aantallen ASS-leerlingen.