Symbiose: Richtlijn en wettelijk kader

Symbiose is geregeld in de WEC en in het Onderwijskundig besluit WEC. Er moet sprake zijn van een overdracht van een deel van het onderwijs zelf (dus niet alleen locatiegebruik). Het Onderwijskundig besluit WEC geeft wel een minimum van overdracht aan, maar geen maximum. De inspectie gaat ervan uit dat in het kader van de symbioseregeling de school waar de leerling staat ingeschreven, per week ten minste 40 procent van het aantal door de leerling te volgen uren onderwijs verzorgt.