Automatiseren basisbewerkingen bij rekenen-wiskunde

De laatste jaren is er veel politieke en maatschappelijke aandacht voor het verbeteren van basisvaardigheden taal en rekenen. Terecht, want deze vaardigheden zijn onmisbaar voor het succes van kinderen in andere vakken op school, in hun verdere schoolloopbaan en in de maatschappij. Het automatiseren van basisbewerkingen rekenen-wiskunde wordt regelmatig genoemd als tekortkoming in rekenen-wiskundemethodes. Daarom heeft de Inspectie van het Onderwijs een onderzoek uitgevoerd naar dit aspect van het rekenonderwijs.