Tussenrapportage alternatieve afstudeertrajecten hoger onderwijs

In de tussenrapportage bericht de inspectie over:

  • de niveaubewaking in het stelsel van hoger onderwijs
  • de uitkomsten van de landelijke inventarisatie onder instellingsbesturen
  • een risicoanalyse ten aanzien van de landelijke situatie
  • onze voorlopige conclusies ten aanzien van de situatie bij Hogeschool Inholland
  • de vervolgactiviteiten van de inspectie