Jaarverslag Klachtadviescommissie 2022

In het jaarverslag geeft de onafhankelijke Klachtadviescommissie Inspectie van het Onderwijs informatie over de advisering van de commissie aan de Inspecteur-generaal van het Onderwijs en de klachtafhandeling in dat verband in het jaar 2022.