Infographic - passend onderwijs - Staat van het Onderwijs 2015/2016

Sinds de invoering van passend onderwijs gaan iets meer leerlingen naar het regulier onderwijs. Het gaat om kleine verschuivingen.