Infographic - de leraar - Staat van het Onderwijs 2015/2016

Nederlandse leerlingen vinden vaker dan leerlingen uit andere landen dat hun leraren duidelijk uitleggen en structuur bieden. Minder vaak vinden ze dat leraren afstemmen op verschillen tussen leerlingen, hun complexe problemen leren oplossen en hen uitdagen.