Schoolweging 2019/2020, 2020/2021 en 2021/2022

In dit bestand vindt u de schoolweging van alle scholen op peildatum 1-10-2021. De schoolweging is het (ongewogen) gemiddelde van de door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekende schoolweging voor de schooljaren 2019/2020, 2020/2021 en 2021/2022. We hanteren de gemiddelde schoolweging als we naar de leerresultaten van de schooljaren 2019/2020, 2020/2021 en 2021/2022.