Standaarden PO, SO, VO en MBO 2017/2018

Op deze pagina vindt u de bestanden met oordelen op de standaarden primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs uit schooljaar 2017/2018. Het bestand bevat gepubliceerde scores op indicatoren uit rapporten die zijn vastgesteld in de periode tussen 1 september 2017 en 31 augustus 2018.

Een uitgebreide toelichting op de bestanden van alle onderwijssectoren vindt u in het document 'Toelichting Open Data Standaarden 2017/2018'.

Toelichting bestandsnamen:

  • SCORE = score op indicatoren
  • STAND = standaarden en scoringsmogelijkheden
  • OVT = structuur objecten van toezicht