Brief onderwijsovereenkomsten sector mbo

De Onderwijsinspectie heeft naar aanleiding van de reviews die jaarlijks worden uitgevoerd bij de accountants van onderwijsinstellingen geconstateerd dat de naleving van de regels betreffende de onderwijsovereenkomst bij een aantal instellingen tekort is geschoten.