Besluit benoeming lid Klachtadviescommissie - de heer J.F.M. Wasser

De heer J.F.M. Wasser is met terugwerkende kracht per 1 oktober 2022 voor een periode van vier jaar benoemd tot lid van de Klachtadviescommissie van de Inspectie van het onderwijs.