Besluit benoeming lid klachtencommissie - Mevrouw G. W.M. Houben - van IJzendoorn

Mevrouw G. W.M. Houben - van IJzendoorn is voor een periode van drie jaar herbenoemd tot lid van de Klachtadviescommissie van de Inspectie van het onderwijs.