Journalisten op pad met de inspecteur

Soms krijgt de Inspectie van het Onderwijs van journalisten het verzoek om mee te mogen lopen tijdens een schoolbezoek.

Omdat wij graag inzicht bieden in onze werkwijze, honoreren we dergelijke verzoeken meestal. Dit gebeurt uiteraard in overleg met de betreffende school en de inspecteur(s).

Hieronder vindt u een aantal artikelen die naar aanleiding van zo’n schoolbezoek zijn gepubliceerd.