Toezicht door de NVWA op scholen en onderwijsinstellingen

Naast de Inspectie van het Onderwijs bezoekt ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) scholen en onderwijsinstellingen. Deze inspectie houdt onder andere toezicht op het rookverbod, de veiligheid van speeltoestellen en voedselveiligheid in kantines. Meestal komt de NVWA onaangekondigd langs. In dit artikel leest u waar u meer informatie kunt vinden en vragen kunt stellen over het toezicht van de NVWA.

Rookverbod

De NVWA houdt toezicht op de naleving van het rookverbod op het binnen- en buitenterrein van de onderwijsinstelling. Dit verbod is van toepassing op  tabaksproducten en vapes. Het is een van de maatregelen uit  het Nationaal Preventieakkoord die moeten bijdragen aan het realiseren van een rookvrije generatie in 2040.

Ook voert de NVWA gedurende het hele jaar risicogerichte inspecties uit. Inspecties kunnen ook worden uitgevoerd naar aanleiding van meldingen van leerlingen, medewerkers en ouders over de naleving van het rookverbod.

Wat u als onderwijsinstelling moet doen om het rookverbod in te voeren en te handhaven leest u op de pagina Rookverbod op schoolpleinen op de site van de NVWA.

Vapes

De laatste tijd krijgt de NVWA meer meldingen dat rondom onderwijsinstellingen vapes worden verkocht. De NVWA legt de focus op het achterhalen van de herkomst van de vapes. Zo kan het probleem bij de bron worden aangepakt. Vanaf 1 januari 2024 geldt een verbod op vapes met smaakjes anders dan die van tabak.

Merkt u dat er vapes verkocht worden rondom uw school? U kunt het melden via het  meldingsformulier van de NVWA.

Handhaven is niet de enige oplossing om het roken en vapen onder jongeren tegen te gaan. Een samenhangend pakket van maatregelen, waaronder handhaven en inzet op voorlichting, is hiervoor nodig. Zo is er bijvoorbeeld ook het preventieprogramma Helder op school van het Trimbos-instituut.

Speeltoestellen

Scholen die speeltoestellen op hun terrein hebben moeten de veiligheid daarvan kunnen waarborgen. Hoe hieraan kan worden voldaan leest u op de pagina Eisen aan beheerders speeltoestellen op de site van de NVWA. Hier leest u ook meer over de verplichting om melding te maken van ernstige ongevallen met speeltoestellen.

Voedselveiligheid

Alle scholen met een kantine moeten voldoen aan voedselveiligheidsnormen. Het maakt daarbij niet uit of de school in eigen beheer levensmiddelen verkoopt of dit  heeft uitbesteed aan een cateraar. Meer over voedselveilig werken en het toezicht daarop leest u op de pagina Voedselveiligheid voor ondernemers op de website van de NVWA.

Speeltoestel
Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Meer informatie?

Heeft u vragen over het toezicht van de NVWA? Op de pagina Contact met de NVWA opnemen, leest u waar u terecht kan.