Goed onderwijs kan niet zonder goede leraren

Het is de taak van het hele onderwijsveld om er gezamenlijk voor te zorgen dat iedere route gegarandeerd leidt tot goed opgeleide leraren. Begeleiding op de werkvloer en professionalisering dragen verder bij aan een vakbekwame leraar voor iedere klas. Want goed onderwijs kan niet zonder goede leraren. 

Dat is de boodschap van de inspectie in een artikel in het vakblad TH&MA.

Goede kwaliteit van opleiding en begeleiding

Het artikel belicht resultaten uit thema-onderzoeken die de inspectie uitvoerde en het toont de trends die uit deze onderzoeken naar voren komen. Een van de trends is dat er een groot aantal routes is om leraar te worden. Een andere trend is dat er steeds meer leraren het onderwijs verlaten en voor een ander beroep kiezen. De inspectie pleit voor:

  • Een helder stelsel van een beperkt(er) aantal routes, met kwaliteitsborging van álle routes.
  • Doorlopende leerlijnen, waarbij de professionalisering van beginnende leraren gedurende de eerste jaren in het beroep goed aansluit op de opleiding die ze gevolgd hebben. 
  • Goede en passende begeleiding en professionalisering voor leraren in de eerste jaren van het beroep.

Goed onderwijs kan niet zonder goede leraren

De boodschap van de inspectie is dat het hele onderwijsveld er gezamenlijk voor moet zorgen dat iedere route gegarandeerd leidt tot goed opgeleide leraren. Begeleiding op de werkvloer en professionalisering dragen verder bij aan een vakbekwame leraar voor iedere klas. Dat zijn belangrijke zaken, want goed onderwijs kan niet zonder goede leraren.
 

Leraar legt uit