Toezicht Sociaal Domein: onderzoek naar én met de praktijk

Bij mensen met problematische schulden richt de begeleiding zich vaak alleen op het oplossen van de schulden, terwijl er regelmatig veel meer speelt. Dit is een voorbeeld van een terugkerend knelpunt in het sociaal domein. Om voor dit soort knelpunten een oplossing te vinden is Toezicht Sociaal Domein (TSD), waarin de Inspectie van het Onderwijs samenwerkt met 3 andere inspecties, gestart met actieonderzoeken. Hierbij werken we samen met ervaringsdeskundigen, professionals en beleidsmakers aan onderzoek én verbeteringen in de praktijk. De eerste resultaten van de actieonderzoeken staan in de Verantwoording 2021-2022.

In een van de actieonderzoeken werkt TSD samen met mensen met problematische schulden in combinatie met andere problemen zoals psychische problemen en/of verslaving. In een ander actieonderzoek kijken we naar doorlopende zorg en ondersteuning aan jongvolwassenen zodra zij 18 jaar worden.

Voorkomen van zelfmoord (suïcide)

In een ander project heeft Toezicht Sociaal Domein voor inspecteurs scholing aangeboden om op een goede manier het gesprek aan te gaan over zelfmoord (suïcide) met bijvoorbeeld zorg- en onderwijsinstellingen. De insteek is dat organisaties dit onderwerp bespreekbaar maken met hun cliënten en leerlingen om uiteindelijk het aantal zelfmoorden (en pogingen daartoe) terug te dringen.

Huiselijk geweld en kindermishandeling

Voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling is en blijft een belangrijk thema. TSD zet vooral in op de samenwerking in het lokale netwerk op het moment dat een gezin door Veilig Thuis is overgedragen aan hulpverlening. Verder heeft TSD tools ontwikkeld om gemeenten te helpen hun zorg en ondersteuning te evalueren. Gemeenten krijgen hierbij vanuit verschillende perspectieven kijk op de kwaliteit van de dienstverlening.

Over Toezicht Sociaal Domein

Iedereen moet kunnen meedoen aan de maatschappij. Dat is het doel van Toezicht Sociaal Domein. TSD is een samenwerkingsverband van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Inspectie Justitie en Veiligheid, Inspectie van het Onderwijs en de Nederlandse Arbeidsinspectie. TSD houdt toezicht op de werking van het stelsel van zorg en ondersteuning in het sociaal domein vanuit het perspectief van de mensen om wie het gaat.

Eind 2020 ging het Meerjarenprogramma 2021 – 2024 van start: een nieuwe aanpak om het effect van het gezamenlijk toezicht verder te vergroten. De afgelopen twee jaar is uitvoering gegeven aan deze nieuwe koers.

Voor meer informatie bekijk de Werkagenda 2023-2024.

Toezicht Sociaal Domein