Onderzoek naar steekincident JJI Den Hey-Acker

Vier inspecties onderzoeken gezamenlijk een steekpartij in Justitiële Jeugdinrichting (JJI) Den Hey-Acker in Breda op vrijdag 15 april jongstleden. Door dit incident verloor één gedetineerde jongere het leven en raakte een andere gewond.

De inspecties (Inspectie Justitie en Veiligheid, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Nederlandse Arbeidsinspectie en Inspectie van het Onderwijs) onderzoeken het handelen van Den Hey-Acker in de aanloop naar, tijdens en na het incident. Ook kijken ze welke leer- en verbeterpunten er zijn. Het onderzoek van deze calamiteit wordt gecombineerd met het lopende onderzoek naar een ander incident begin dit jaar. Daarbij gijzelde een jongere uit Den Hey-Acker tijdens zijn verlof twee JJI-medewerkers. Hij werd later door de Belgische politie doodgeschoten.

Omdat er nu op korte termijn twee zeer ernstige incidenten hebben plaatsgevonden in deze jeugdinrichting zullen de inspecties onder meer ook bezien of en hoe Den Hey-Acker eerder door de inspecties aangedragen verbeterpunten uit het intensieve toezicht heeft kunnen verwezenlijken.

De politie doet in beide incidenten strafrechtelijk onderzoek.

Penitentaire inrichting
Beeld: ©Justitie en Veiligheid