Toezicht tijdens de coronapandemie (update 19 januari 2022)

Er is een update gepubliceerd op 18 februari 2022

Tijdens de coronapandemie past de Inspectie van het Onderwijs haar toezicht regelmatig aan. Per 17 januari 2022 zijn in alle sectoren de onderwijslocaties weer open.

Onderzoek op locatie

De inspectie kan onderzoek op locatie uitvoeren. Bij risico- en herstelonderzoek en onderzoeken naar Goed is dat in principe altijd het geval, maar ook bij ander onderzoek kan bezoek aan de onderwijslocatie plaatstvinden. Verder blijft de inspectie waar mogelijk gebruik maken van digitale middelen. Over bezoeken op locatie heeft de inspectie vooraf overleg met besturen en scholen. En uiteraard leeft de inspectie de RIVM-adviezen na.

Meldpunt schoolsluiting

Scholen en instellingen die vanwege besmetting sluiten en ook scholen/instellingen die na sluiting weer opengaan, worden dringend opgeroepen dit te melden via het meldpunt schoolsluiting vanwege het coronavirus. Melden is belangrijk om zicht te houden op de continuïteit van het onderwijs.

Let op: het gaat alleen om de sluiting van de volledige school of vestiging en niet om de situatie waarin bijvoorbeeld een klas in quarantaine gaat. Het meldpunt is bedoeld voor het (speciaal) basisonderwijs, het voortgezet (speciaal) onderwijs en het mbo.

Beeld: ©Rijksoverheid