Toezicht tijdens de coronapandemie (update 21 december)

Er is een update gepubliceerd op 6 januari 2022.

Tijdens de coronapandemie past de Inspectie van het Onderwijs haar toezicht regelmatig aan. Per 19 december is er sprake van een lockdown en van sluiting van het onderwijs. Dit heeft uiteraard ook gevolgen voor het toezicht.

Leerling krijgt uitleg van leraar in coronatijd
Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Geen toezicht op locatie

In deze laatste week voor de kerstvakantie doet de Inspectie van het Onderwijs in principe geen onderzoek op locatie. Wat digitaal kan, doet de inspectie digitaal. Voor het toezicht per 10 januari 2022 wacht de inspectie de ontwikkelingen en de verdere besluitvorming door het kabinet af.

Meldpunt schoolsluiting

Het meldpunt schoolsluiting is tot nader bericht gesloten. Ook hier geldt dat de ontwikkelingen en de verdere besluitvorming worden afgewacht.