Matthijs van den Berg directeur Kennis bij de Inspectie van het Onderwijs

Matthijs van den Berg wordt met ingang van 14 februari 2022 directeur Kennis bij de Inspectie van het Onderwijs.

Matthijs van den Berg
Matthijs van den Berg

De directie Kennis zorgt voor het fundament waarop de inspectie de uitspraken over het onderwijsstelsel kan baseren, en de directie vormt in zekere zin ook het wetenschappelijk geweten van de inspectie. Voor de nieuwe directeur Kennis ligt er een mooie opgave: de combinatie van inspirerend leiderschap en stevige inhoud. De directeur is naast people manager namelijk ook een inhoudelijk gesprekspartner op verschillende niveaus.

Inspecteur-generaal van het Onderwijs Alida Oppers over de benoeming: ”We krijgen met Matthijs van den Berg een enthousiaste leidinggevende met een wetenschappelijke achtergrond en ervaring op verschillende beleidsterreinen. Hij laat daarbij op een opgewekte manier zijn sterke maatschappelijke betrokkenheid zien - dat zijn eigenschappen die uitstekend bij de inspectie passen.”

Matthijs van den Berg: “Ik vind het een eer om als directeur Kennis van de Onderwijsinspectie bij te mogen dragen aan goed onderwijs voor ieder kind en iedere student. In deze functie komen mijn wetenschappelijke basis, mijn leiderschapservaring en mijn onderwijshart mooi samen. Het onderwijs staat voor grote uitdagingen. Denk aan het lerarentekort, de taal- en rekenniveaus, en de kansenongelijkheid. De directie Kennis draagt met data en onderzoek bij aan het toezicht en biedt daarmee ook inzicht in mogelijke oplossingsrichtingen. Ik kijk ernaar uit om hier samen met de medewerkers en leidinggevenden van de Inspectie, en met het onderwijs- en onderzoeksveld verder aan te bouwen.” 

Matthijs werkte de afgelopen jaren via ABD-Interim bij verschillende ministeries. Zo is hij sinds 1 september 2021 programmadirecteur Implementatie Wet Uitbreiding Slachtofferrechten bij het ministerie van JenV. Daarvoor bekleedde hij verschillende managementposities bij het RIVM.

Eerder studeerde Matthijs biomedische wetenschappen aan het Leids Universitair Medisch Centrum en promoveerde in de sociale geneeskunde aan het VU medisch centrum. Matthijs volgde in 2020 en 2021 het ABD-Kandidatenprogramma.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van OCW. Vacatures voor ABD-functies worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren.