Toezicht tijdens de coronapandemie (update 30 november)

Er is een update gepubliceerd op 21 december 2021.

Leerling krijgt uitleg van leraar in coronatijd
Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Tijdens de coronapandemie past de Inspectie van het Onderwijs haar toezicht regelmatig aan. Per 28 november 2021 zijn de landelijke maatregelen aangescherpt. Dit heeft ook gevolgen voor het toezicht.

Onderzoek op locatie

Als de inspectie risico’s ziet, volgt er een onderzoek op locatie. Voor overige inspectieonderzoeken proberen we zoveel mogelijk gebruik te maken van digitale middelen om gesprekken te voeren. Indien dit niet passend is, vinden tot nader bericht bezoeken alleen op locatie plaats na overleg met het bestuur en/of de school of instelling over wat passend is gezien de situatie ter plekke. Dit geldt voor alle typen onderwijs. Bij onderzoek op locatie volgt de inspectie uiteraard alle geldende maatregelen tegen het coronavirus op en zijn er zelftesten beschikbaar voor de inspecteurs.

Meldpunt schoolsluiting

Scholen en instellingen die vanwege besmetting sluiten en ook scholen/instellingen die na sluiting weer opengaan, worden dringend opgeroepen dit te melden via het meldpunt schoolsluiting vanwege het coronavirus. Melden is belangrijk om zicht te houden op de continuïteit van het onderwijs.

Let op: het gaat alleen om de sluiting van de volledige school of vestiging (po, vo, (v)so), of om sluiting van een afdeling of opleiding (mbo); en niet om de situatie waarin bijvoorbeeld een klas in quarantaine gaat. Het meldpunt is bedoeld voor het (speciaal) basisonderwijs, het voortgezet (speciaal) onderwijs en het mbo.